हाम्रो youtube channel subscribe गरनु
esewa बाट हामी सजिलै पैसा कमाउन सक्छौ / यसमा धेरै सुबिधा छन
जस्तै रिचर्ड, हवाइ टिकट,बस टिकट,इन्टरनेट बिल भुक्तानी आदि
facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100013964442103
esewa: https://esewa.com.np/home